Zaplecze higieniczne

W DDPS zna­j­duje się łazienka dos­tosowana dla osób niepełnosprawnych, z której mogą korzys­tać osoby, które we włas­nym domu z powodu ogranic­zonej sprawności i stra­chu przed upad­kiem boją się korzys­tać z kąpieli. Mogą również liczyć na pomoc per­son­elu przy tego typu zabiegach.