Wyżywienie

Pen­sjonar­iusze korzys­tają również z wyży­wienia. Część pen­sjonar­iuszy korzysta z całodzi­en­nego wyży­wienia a pozostali tylko z obiadów.

Ze względu na wiek i chorobę pen­sjonar­iusze mają trud­ności z przy­go­towaniem posiłków. Od 1,5 roku per­sonel kuchni w razie potrzeby przy­go­towuje posiłki dos­tosowane do diety uczestników.

Poprzez zakup nowych urządzeń kuchen­nych jest możliwe ser­wowanie zup – kremów, które nasi podopieczni bardzo polubili.

Zobacz też: