Zabiegi

Ćwiczenia i zabiegi relak­sacyjne wpły­wają na wycisze­nie emocji – są ulu­bionymi zaję­ci­ami pen­sjonar­iuszy. Od 1,5 roku można również sko­rzys­tać z zabiegów masażu w celu relak­sacji lub zabiegów kos­me­ty­cznych, wykony­wanych przez pra­cown­ika mającego stosowne uprawnienia.

Zabiegi są wykony­wane bez konieczności skierowa­nia od lekarza i nie mają na celu efektu leczniczego.

Zobacz też: