Działalność w okresie zagrożenia koronawirusem

3 lata temu

Wznaw­iamy dzi­ałal­ność od 8 lipca.

W związku ze zmi­aną przepisów dot. pan­demii COVID-​19 DDPS Tychy oraz filia CUS wznaw­iają dzi­ałal­ność z dniem 8 lipca w pełnym zakresie.

Jed­nocześnie infor­mu­jemy, o zmi­anach z powodu remontu.

Prosimy o śledze­nie naszych infor­ma­cji, aby dowiady­wać się o zmi­anach związanych z funkcjonowaniem placówki.

Na wszys­tkie Państwa pyta­nia będą odpowiadali pra­cown­icy DPS ”Wrzos” tele­fon­icznie od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 7:0015:00, pod numerem tel. 32 227 42 58.

Dane kon­tak­towe