Wydarzenia (zajawki artykułów)

Pomoc prawna 2022 - Czytaj całość

Zgod­nie z ustawą z dnia 5 sierp­nia 2015 roku o nieod­płat­nej pomocy prawnej, nieod­płat­nym porad­nictwie oby­wa­tel­skim oraz edukacji prawnej, również w roku 2022 na tere­nie miasta Tychy, dzi­ała pięć punk­tów nieod­płat­nej pomocy prawnej, nieod­płat­nego porad­nictwa oby­wa­tel­skiego oraz medi­acji. Nr tele­fonu do umówienia wiz­yty 32 776 30 31, w godz­i­nach pracy urzędu.

Pomoc prawna 2022 - Czytaj całość