Pomoc prawna

rok temu

Nieod­płatna pomoc prawna, nieod­płatne porad­nictwo oby­wa­tel­skie i nieod­płatna mediacja.

Zapisy się na poradę tele­fon­icznie 32 776 30 31 w godz­i­nach pracy urzędu lub poprzez e-​mail npp@umtychy.pl lub poprzez stronę np​.ms​.gov​.pl lub oso­biś­cie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49. Szczegółowe infor­ma­cje zna­jdziecie Państwo, na stronie pod adresem: umty​chy​.pl/​p​o​m​o​c​-​p​rawna.

Pomoc prawna plakat 2023

Plik do pobrania:

Lista nieod­płat­nego poradnictwa