Nabór na stanowisko opiekun

3 lata temu

Ogłosze­nie o naborze

Dyrek­tor Dzi­en­nego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach ogłasza otwarty i konkuren­cyjny nabór na stanowisko pracy Opiekun w Filii Dzi­en­nego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” Cen­trum Usług Społecznoś­ciowych ul. Edukacji 11 w Tychach.

LICZBA ETATÓW: 1

PLANOWANA DATA ZATRUD­NIENIA: od 13 grudzień 2021 r.

Pliki do pobrania

Ogłosze­nie o naborze