Pomoc Prawna

3 lata temu

Od 1 wrześ­nia zostają w Tychach ponownie otwarte dla mieszkańców stacjonarne punkty porad prawnych i porad­nictwa obywatelskiego.

W dal­szym ciągu ist­nieje możli­wość uzyska­nia porad za pomocą środ­ków porozu­miewa­nia się na odległość. Zapisy w dni robocze w godz­i­nach pracy urzędu:

1) tele­fon­icznie pod numerem 32 776 30 31,

2) elek­tron­icznie – npp@umtychy.pl,

3) oso­biś­cie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy (al. Niepodległości 49)

4) online na stronie np​.ms​.gov​.pl

Pomoc Prawna Plakat