Nabór na stanowisko Kierownika Filii

4 lata temu

Ogłosze­nie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Dyrek­tor Dzi­en­nego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Kierownik Filii DDPS „Wrzos”

Cen­trum Usług Społecznoś­ciowych ul. Edukacji 11 w Tychach

w wymi­arze 1 etatu.

Zobacz szczegóły: na stronie BIP DDPS Wrzos