Uwaga: Remont

3 miesiące temu

Końcem lipca ośrodek nieczynny, posiłki nie będą wydawane.

Tym­cza­sowa lokaliza­cja – Dam­rota 58

Infor­mu­jemy, że z powodu remontu budynku przy ul. Batorego 57 DDPS cza­sowo zostaje prze­nie­siony do budynku przy ul. Dam­rota 58 w Tychach (Ora­to­rium Seniora przy Parafii Św. Marii Magdaleny).

Zobacz lokaliza­cję na mapie

Przewidy­wany czas zakończenia remontu – 31 grud­nia 2020 r.

Końcem lipca ośrodek nieczynny

W dni­ach od 22 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. nie będzie możli­wości korzys­ta­nia z pobytu – ośrodek będzie nieczynny.

Od dnia 3 sierp­nia zapraszamy Seniorów na pobyt do budynku przy ul. Dam­rota 58.

Infor­ma­cja dla osób korzys­ta­ją­cych z posiłków.

W dni­ach od 27 do 31 lipca 2020 r. nie będzie możli­wości korzys­ta­nia z posiłków w DDPS „Wrzos” – ośrodek będzie nieczynny.

Osoby, które mają przyz­nane bezpłatne posiłki w dniu 24 lipca 2020 r. otrzy­mają suchy prowiant na te dni.

Od dnia 3 sierp­nia 2020 r. zapraszamy po odbiór posiłków do budynku przy ul. Dam­rota 58.

Zasady wydawa­nia i odbiera­nia posiłków:

Śni­adanie dla osób z pobytem – na miejscu 09:0009:30
Obiad dla osób z pobytem – na miejscu 12:3013:00
Posiłki odbier­ane przez opiekunki 11:0012:00
Posiłki dla II zmi­any, OIK – na wynos 13:4515:00Za utrud­nienia przepraszamy.